Skip to main content

Informacje o blogu

Na tym blogu przedstawiam swoje spojrzenie na ciągłe doskonalenie przedsiębiorstw. Sprawdzam i opisuję jak przyjęta forma zarządzania przedsiębiorstwem oddziałuje na przepływ produktów i informacji w procesach.

Lean w działach projektowych i biurach obsługi klienta oraz funkcjonowanie systemów sugestii i przekazywania bieżących informacji kluczowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – to tematy, które będą przewijały się w moich wpisach. Dotknę również zagadnień. Spojrzę na te tematy od strony pracownika, ale i zarządzającego, który często ma do wykonania sporą pracę na drodze zmiany mentalności swoich podwładnych.

(więcej…)


Autor bloga: Henryk Metz

Henryk Metz

Posiada ponad dwudziestoośmioletnie doświadczenie. Pracował w wielu firmach, także międzynarodowych koncernach, realizując projekty w kilku krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. Specjalizuje się w kierowaniu projektami wdrożeniowymi dużych systemów informatycznych, a także przedsięwzięciami łączącymi różne dyscypliny i branże. Od 2006 roku zajmuje się metodami ciągłego doskonalenia (kaizen, Lean (Project) Management, Lean Product Development).

Mówca i wykładowca biorący udział w konferencjach i seminariach związanych tematycznie z ciągłym doskonaleniem metod zarządczych, doskonaleniem działań projektowo-wdrożeniowych, a także samodoskonaleniem. W firmach, przede wszystkim branży ICT, prowadzi działania doradcze zorientowane na doskonalenie zarządzania projektami. Przygotowuje i prowadzi bloki tematyczne na studiach podyplomowych, których tematem są metody ciągłego doskonalenia (w roku 2014 prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu – “Akademia Lean Leadera”).

Współpracuje z organizacjami studenckimi (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – AIP, Studenckie Forum Business Center Club – SF BCC), a także z Klastrem LifeScience Kraków w zakresie upowszechniania wiedzy na temat „szczupłego” zarządzania wśród studentów, przedsiębiorców i pracowników nauki.

Współzałożyciel i prezes (2 lata) Poland INCOSE Chapter, organizacji zawodowej ekspertów specjalizujących się w Inżynierii Systemów.