Skip to main content
Rozwój produktu, lean i szczupły proces projektowy

Wróżenie z fusów, czy klarowna wizja?

Dzięki uprzejmości Redakcji LeanCenter mogłem zapoznać się z treścią książki „Projektowanie Przyszłości – Jak Toyota, Ford i inni wprowadzają innowacje przez Lean Product Development” (w skrócie PP), której autorami są Jeffrey K. Liker oraz James M. Morgan. Książka jest dla mnie szczególnie interesująca, ponieważ miałem przyjemność tłumaczyć poprzednią książkę tych autorów, a mianowicie wydaną w 2006 roku „The Toyota Product Development System – Integrating People, Process, and Technology” (w skrócie TPDS).

Niestety, polska wersja w tamtym czasie nie ukazała się ze względu – jak to ujął Wydawca – na zbyt wąski rynek. Nawiążę do tego w dalszej części moich refleksji na temat obu tych książek. Pierwsza, rzucająca się w oczy różnica, (więcej…)

Czytaj więcej

adaptacja w kryzysie - bo padek zamówień

Adaptacja – Szczupłe działania na Ciężkie Czasy

Kilka lat temu ukazała się książka „Metoda Lean Startup” Erica Riesa. W jej podtytule można przeczytać „Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek.” Zdarzenia, w których – niestety – uczestniczymy (piszę o skutkach pandemii koronawirusa) pokazują, że zdolność do adaptacji, przystosowania się, będzie kluczową kompetencją organizacji, które będą nie tylko odnosić spektakularne sukcesy na rynku, ale będą przede wszystkim zdolne do natychmiastowej zmiany, a co za tym idzie, przetrwania, w sytuacjach kryzysowych.

W tym artykule opiszę koncepcję podejścia, które z powodzeniem można wykorzystać do szybkiego przestawienia działalności firmy. Są to po prostu zebrane i przetworzone w odpowiedni sposób metody, (więcej…)

Czytaj więcej

Zdalne zarządzanie a zdalna praca

Zdalne zarządzanie – to proste

Przyznaję, tytuł ma przyciągnąć uwagę, szczególnie teraz, kiedy wiele firm rozważa przejście na pracę zdalną. Postanowiłem podzielić się swoimi doświadczeniami, ponieważ w mojej karierze zawodowej od kilkunastu lat prowadzę tego typu działania zdalne mając pod opieką grupy różnej wielkości: od kilkuset osób rozproszonych po całej Polsce, do kilku – kilkunastu pracujących w jednej lokalizacji (mieście, regionie).

Zdalne zarządzanie – proste, ale…

Zdalne zarządzanie, jak napisałem w tytule, jest – moim zdaniem – proste, aczkolwiek nie jest łatwe. Moje rozwiązania opieram na tzw. „szczupłym” zarządzaniu (Lean Management), (więcej…)

Czytaj więcej